Opis

12Bardzo dobrej klasy architektonicznej, oryginalny, bo neorokokowy dwór-willa, zbudowany w 1902 roku dla Hermanna Lorenza. Piętrowy, z ryzalitem na osi zwieńczonym na wysokości dachu efektownym, smukłym, ujętym w spływy i zamkniętym półkoliście szczytem. Wszystkie okna zwieńczone przerwanymi naczółkami w formie schodzących się wolutowych spływów. W analogicznym zwieńczeniu wejścia kartusz herbowy z inicjałami „HL” i wstęga z napisem: „Ora et Labora”. Dwór nakryty ściętym dachem czterospadowym, którego gzyms podtrzymują dekoracyjne wsporniki. Sięgnięcie do form rokokowych w Nielęgowie nastąpiło zapewne za pośrednictwem secesji, która w tym czasie nadawała kształt wielu miejskim kamienicom i willom, a która przecież rodziła się również z inspiracji tym stylem.